Profesjonalna windykacja polubowna to sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy od dłużnika
Otrzymaj oferty od specjalistów jak AIF KANCELARIA Sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

AIF KANCELARIA Sp. z o.o.

Profesjonalna windykacja polubowna to sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy od dłużnika

2016-11-29

Nierzetelni kontrahenci unikający spłaty zobowiązań potrafią być zmorą dla wielu wierzycieli. Kiedy termin płatności mija, a dłużnik nie reaguje na żadną próbę kontaktu, należy powziąć stanowcze kroki. Profesjonalne odzyskiwanie należności jest procesem złożonym. Pierwszym etapem dochodzenia wierzytelności jest zawsze windykacja polubowna. W niniejszym artykule przybliżymy działania, jakie są podejmowane w ramach polubownego egzekwowania długu.

Zdjęcie nr 1

Na czym polega polubowne egzekwowanie wierzytelności?

Windykacja polubowna to niezmiernie istotny krok na drodze profesjonalnego odzyskiwania należności. Etap ten obejmuje prowadzenie przez doświadczonego windykatora negocjacji ukierunkowanych na szybką spłatę wierzytelności. W trakcie szeroko zakrojonych rozmów z nierzetelnym kontrahentem przedstawiane są propozycje polubownego rozwiązania sprawy, a także nakreślane ewentualne konsekwencje finansowe i prawne w przypadku braku spłaty. Jak pokazują statystyki, ok. 70% spraw egzekwowanych jest na etapie windykacji polubownej w zaledwie 30 dni od przyjęcia sprawy przez kancelarię. Warunkiem skuteczności prowadzonych działań jest jednak szybkie oddanie wierzytelności w ręce profesjonalistów. Pamiętajmy, że czas działa tylko na korzyść dłużnika, który skutecznie może upłynniać swój majątek lub zaciągać kolejne zobowiązania u innych kontrahentów.

Jakie działania obejmuje windykacja polubowna należności?

Sukces prowadzonych działań na etapie polubownym podyktowany jest zastosowaniem szeregu narzędzi umożliwiających skuteczne egzekwowanie należnych pieniędzy wierzycielowi.

Doświadczone kancelarie windykacyjne korzystają z następujących instrumentów negocjacyjnych:

  • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą tradycyjną, elektroniczną i faksem,
  • wysyłanie wiadomości SMS przypominających o nieuregulowanym zobowiązaniu
  • prowadzenie przez windykatora profesjonalnych negocjacji telefonicznych,
  • podpisywanie ugody, układu ratalnego lub uznania długu,
  • monitorowanie postępów w spłacie układu ratalnego,
  • osobiste wizyty windykatora w siedzibie dłużnika lub w jego miejscu zamieszkania,
  • publikowanie długu na pozycjonowanych giełdach wierzytelności, np. KRW24.pl,
  • bieżące weryfikowanie danych teleadresowych,
  • prowadzenie wywiadu gospodarczego (ustalanie majątku dłużnika)

Dlaczego warto prowadzić windykację z profesjonalną kancelarią?

Polubowne egzekwowanie długów to spora szansa dla wierzyciela na szybkie odzyskanie należnych środków pieniężnych. Istotnym krokiem jest nawiązanie współpracy ze sprawdzoną i skuteczną kancelarią windykacyjną. Tylko z doświadczonymi specjalistami u boku mamy pewność, że prowadzone działania przyniosą szybki efekt. Nie warto borykać się samodzielnie z dłużnikiem, gdyż w przypadku należności powstałych pomiędzy przedsiębiorcami po 28 kwietnia 2013 r. windykacja prowadzona jest na koszt dłużnika. Zlecając działania profesjonalnej kancelarii, nie musimy obawiać się żadnych kosztów, gdyż za pracę specjalistów zapłaci nierzetelny kontrahent. Wierzyciel na mocy nowych przepisów odzyskuje 100% należności, a firma windykacyjna w drugim postępowaniu obarcza kosztami swojej pracy dłużnika. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skorzystać za darmo ze wsparcia profesjonalnego windykatora i prawnika. Kancelarie prawne zapewniają wierzycielowi kompleksową obsługę na każdym etapie prowadzenia sprawy. Teraz bez angażowania czasu i środków przedsiębiorca może raz na zawsze uporać się z niezapłaconymi fakturami.


Opracował:
Tomasz Brusiło
Prezes Zarządu AIF Kancelaria